Shabbat Shira Service

7:00 pm - 8:30 pm

Led by student Rabbi Rebecca Chess